Fa - En

معرفی دروس رشته مالکیت فکری

 • حقوق مالکیت صنعتی 2و 1

 • حقوق مالکیت ادبی و هنری 2 و 1

 • حقوق قراردادهای مالکیت فکری

 • فلسفه حقوق مالکیت فکری   

 • ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری

 • حقوق بیوتکنولوژی

 • حقوق رایانه

 • حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل

 • تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری

 • مبانی نظری مالکیت فکری

 • حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر