Fa - En

آشنایی با گرایش مالکیت فکری در دانشگاه

این گرایش یکی از گرایش های جدید علم حقوق در ایران است که در برخی دانشگاههای کشور تدریس می شود ، در این گرایش ، به مطالعه حقوقی انواع مالکیت های فکری ( اختراعات ، طرح صنعتی ، آثار ادبی و هنری و ...) و مقررات حاکم بر آنها پرداخته می شود.

در حال حاضر دانشگاه های : تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، قم  می باشد. علاوه براین رشته حقوق مالکیت ادبی و هنری نیز از سال 92 در دانشگاه امام رضا (ع) دانشجو میپذیرد.