Fa - En

درباره شرکتهای دانش بنیان بیشتر بدانیم؛ بخش اول

  • تعریف شرکتهای دانش بنیان:

مطابق ماده 1  قانون  حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان  تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات : "شرکت دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی  یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود."  

 

  • شرایط شرکتهای دانش بنیان:

شرکتها برای دریافت مجوز دانش بینانی باید دارای شرایط ذیل باشند:

1- سطح فناوری بالا :

برای برخورداری از این شرط، محصول موردنظر باید از سه ویژگی برخوردار باشد:

الف) ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده در محصول

ب) نیازمندی به تحقیق و توسعه قابل توجه

ج) دشواری در کپی برداری از محصول

برای ارزیابی این شرط، فهرستی تهیه شده است که در آن برای هر کالا به صورت جداگانه،  معیارهای دقیقی جهت ارزیابی وجود دارد. بر اساس این معیارها، هر کالا در سه سطح (سطح یک، سطح دو، سطح سه) قرار می گیرد، به نحوی که "سطح یک و دو"دارای سطح فناوری بالا و "سطح سه" فاقد آن محسوب می شود.

 

2- مرحله تولید:

شرط دیگر آن است که محصول شرکت دانش بنیان باید تولید شود. البته منظور از تولید لزوما "تولید انبوه" کالا نیست، همین که کالا به عنوان "یک نمونه آزمایشگاهی" تولید شده باشد و صرفا در حد ایده و نظریه نباشد، برای احراز این شرط کفایت می کند.  

 

3- طرحی مبتنی بر تحقیق و توسعه:

منظور از این شرط آن است که شرکت موردنظر تا حدی از توسعه برخوردار باشد. به عبارتی، شرکت نباید صرفا در حال مونتاژ قطعات و کالاهای خارجی باشد. برای احراز این شرط، اسناد و مدارک شرکت توسط کارشناسان بررسی می شود و حتی ممکن است از شرکت و خط تولید آن بازدید به عمل آید.

 

  • انواع شرکت های دانش بنیان:

بسته به اینکه شرکت دانش بنیان فاقد یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی خود بوده است، نوع شرکت دانش بنیان متفاوت خواهد بود. به این نحو که:

 

 

  • فرآیند ثبت شرکت دانش بنیان:

تمام مراحل ثبت نام کاملا غیرحضوری از طریق سامانه مربوطه می باشد.

ثبت نام در سامانه غربال اولیه و ارسال به کارگزار برای بازدید یا تکمیل پرسشنامه جمع بندی گزارشهای ارزیابی و ارسال به کارگروه اعلام نتیجه نهایی به شرکت از طریق سامانه   

 

  • حمایتها از شرکتهای دانش بنیان:

 

ادامه دارد ...