Fa - En

نقد و بررسی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی با سخنرانی مدیرعامل شرکت؛ 98/4/22

این نشست در تاریخ ۲۲ تیر ۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۹ در محل مرکز سیاست علمی کشور وزارت علوم برگزار شد.

سخنران اول، سرکار خانم دکتر شاکری مدیرعامل شرکت در خصوص قانون مبارزه با تقلب ایراد سخن کردند. در این بخش عناصر مادی و معنوی جرم تقلب در تهیه آثار علمی و مبانی جرم تبیین شد. ایشان در ادامه به رویکرد حداقلی قانون درباره قسم خاصی از سرقت علمی انتقاد و راهکارهایی را برای مبارزه با تقلب ارائه نمودند.

 

 

در ادامه دکتر فلاح زاده و دکتر وکیلیان از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص روند تصویب قانون و آیین‌نامه مربوطه و چالش‌های مطروحه سخن گفتند. در بخش بعدی دکتر ذاکر صالحی با بحثی بین‌رشته‌ای درباره خلأهای مقررات جدید توضیحاتی ارائه کردند. ایشان بیان کردند در این مقررات مدیران دانشگاه‌ها دیده نشده‌اند و مبارزه با سطوح فساد در سطح پایین پیش بینی شده است. همچنین تعریف تقلب دقیقاً مشخص نشده است.‌

سپس حضار به ارائه نظرات و سؤالات خود پرداختند. جناب آقای دکتر اسلامی پناه عضو محترم هیئت علمی دانشگاه درباره نحوه عملکرد بازرسان مصرح در قانون سؤال کردند که دکتر وکیلیان پاسخ مقتضی را بیان کردند. همچنین درباره جایگاه اختراعات در این مقررات و نیز برخورد دستگاه قضایی در برابر دعاوی نقض پرسش‌هایی مطرح شد که خانم دکتر شاکری پاسخ دادند.

در انتها نیز خانم دکتر احمدوند عضو محترم هیئت علمی مرکز سیاست علمی درباره ادامه روند این نشست در آینده خبر دادند.