Fa - En

هفتمین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط

هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری و جمعی از حقوقدانان، پژوهشگران و دانشجویان در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار گردید.

این همایش با برگزاری نشست های علمی با حضور اساتید حقوقی و  کارشناسان به بررسی مسایل نمودهای فرهنگ عامه و ضرورت حمایت از آن پرداخت.

در این همایش از برگزیدگان در بخش پایان نامه های برتر و فعالان عرصه فولکلور تقدیر به عمل آمد.

همچنین خانم دکتر زهرا شاکری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیر عامل شرکت دانشگاهی خدمات بین المللی مالکیت فکری، درخصوص موازنه حقوق مربوط به نمودهای فرهنگ عامه وحقوق جامعه، به سنخرانی پرداختند.

بر اساس توضیحات ایشان، موازنه مربوط به نمودهای فرهنگ عامه و جامعه داری ابعاد متنوع و پیچیده ای است. از سویی معیارهای نظام حقوق مالکیت فکری سنتی در خصوص نمودها قابل اعمال نیست یا به استحاله نیاز دارد و از سویی دامنه بهره برداری از نمودها تابعی از تعیین نوع مالکیت نمودها و حقوق مربوطه است. به طور کلی بهره برداری های رایگان معمولا پذیرفته شده است اما بهره برداری آزاد به معیارهای سنتی نیاز دارد تا حقوق مربوط به نمودها به سادگی به تاراج برده نشود. بنابراین معیار استفاده منصفانه که در برخی قوانین مطرح است میتواند راهگشا باشد. توصیه میشود در قوانین ملی مقررات دقیقی در خصوص مرزهای کمی و کیفی بهره برداری آزاد ذکر شود . این مقررات باید مربوط به رعایت حقوق صاحبان حق و تعیین حدود نسخه برداری یا سایر اقسام بهره برداری باشد.